Vid första städningen måste du möta upp för att släppa in oss. Vi kan därefter lägga nycklarna i er brevlåda när vi går, alternativ behålla dessa. Blir du abonnemangskund så är det enklaste alternativet för båda parter att vi får en uppsättning nycklar. Dessa kvitteras givetvis skriftligt och ges en märkning som endast vår personal kan spåra.